Je bent hier:

Programma

Hierbij nodigen wij onze leden op dinsdag 12 maart a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.30 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Contributie

8. Activiteiten 2019.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Alfred Sprong.
Aftredend en herkiesbaar is Ria van...

Lees verder

programma volgt z.s.m.

Lees verder

Feestweek 2019

3 t/m 7 juli is weer de feestweek.

Aanvullende informatie volgt z.s.m.

Lees verder