Je bent hier:

Programma

Hierbij nodigen wij onze leden op woensdag 5 februari a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.30 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Activiteiten 2020.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Hemert.
Aftredend en herkiesbaar is Jorrit van Rekum

Wij zijn opzoek...

Lees verder

Programma volgt binnenkort.

Lees verder

Op 10, 11 en 12 september zijn weer de verlichtingsdagen.
Binnenkort meer informatie.

Lees verder