Je bent hier:

Programma

Op donderdag 31 januari a.s. organiseert Oranjevereniging "Trouw aan Oranje" een sfeervolle lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van onze Prinses Beatrix.

Vanaf het dorpshuisplein gaan we omstreeks 19.00 uur starten.
De optocht wordt begeleidt door de Drum- en Streetband uit Zuilichem.
Na afloop krijgt iedere deelnemer een beker heerlijke chocolademelk aangeboden. 
Veel plezier toegewenst namens het bestuur.

Lees verder

Hierbij nodigen wij onze leden op woensdag 20 februari a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.00 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is secretaris Alfred Sprong

Voor de vacante positie in het bestuur kunnen kandidaten zich uiterlijk...

Lees verder

Toneelavond

Toneelavond in zalencentrum 't Gement in Aalst.

zaterdag 23 februari 2019 | 20.00 uur

Aanvullende informatie volgt z.s.m.

Lees verder

programma volgt z.s.m.

Lees verder

Feestweek 2019

3 t/m 7 juli is weer de feestweek.

Aanvullende informatie volgt z.s.m.

Lees verder