Je bent hier:

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij onze leden op dinsdag 12 maart a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.30 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Contributie

8. Activiteiten 2019.

9. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Alfred Sprong.
Aftredend en herkiesbaar is Ria van Hemert

Wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden om ons team te versterken. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via info@oranjeverenigingaalst.nl

10. Rondvraag.

11. Sluiting.