Je bent hier:

Algemene Ledenvergadering 2020

Hierbij nodigen wij onze leden op woensdag 5 februari a.s. uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering In Zalencentrum “T Gement. Aanvang 20.30 uur

AGENDA

1. Opening.

2. Jaarverslag door de voorzitter.

3. Notulen.

4. Financieel verslag.

5. Verslag kascontrolecommissie.

6. Benoeming kascontrolecommissie.

7. Activiteiten 2020.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Hemert.
Aftredend en herkiesbaar is Jorrit van Rekum

Wij zijn opzoek naar nieuwe bestuursleden om ons team te versterken. Kandidaten kunnen zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden via info@oranjeverenigingaalst.nl

10. Rondvraag.

11. Sluiting.